TINGIMUSED

Veebipoe bestnfast.ee üldtingimused on koostatud vastavalt tarbijakaitseseadusele (ZVPot-UPB2), isikuandmete kaitse määrusele (EL GDPR), isikuandmete kaitse seadusele (ZVOP-1) ja elektroonilise side seadusele. (ZEKom-1). ), lähtudes Kaubandus-Tööstuskoja soovitustest ja rahvusvahelistest e-kaubanduse koodeksitest ning määrab kindlaks toodete ostmise tingimused veebisaidi kaudu. Veebipoodi bestnfast.ee, kus käesolevad üldtingimused avaldatakse, haldab ettevõte Pju d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, edaspidi 'pakkuja'. Enne e-poe kasutamist soovitame tutvuda allpool toodud Tingimustega. Üldtingimused käsitlevad bestnfast.ee veebipoe tegevust, kasutaja ja veebipoe õigusi ning ärisuhteid bestnfast.ee ja kliendi vahel. Ostja on seotud ostu sooritamise (veebitellimuse) hetkel kehtivate üldtingimustega. Tellimuse vormistamisel tuletatakse kasutajale meelde äritegevuse üldtingimusi ning tellimuse esitamisega kinnitab ta nendega tutvumist.

TEABE KÄTTESAADAVUS

Pakkuja kohustub ostjale alati enne lepingu või pakkumisega sidumist esitama järgmised andmed:

- ettevõtte identiteet (ettevõtte nimi ja asukoht, registrinumber),
- kontaktaadressid, mis võimaldavad kiiret ja tõhus suhtlus (e-post, telefon),
- kaupade või teenuste olulised omadused (sealhulgas müügijärgsed teenused ja garantiid),
- toodete juurdepääsetavus (kõik veebisaidil pakutavad tooted või teenused peaksid olema juurdepääsetavad mõistliku aja jooksul),
- toote kohaletoimetamise või teenuse osutamise tingimused (tarneviis, koht ja aeg),
- kõik hinnad peavad olema selgelt ja üheselt määratud ning peavad näitama või juba sisaldama makse ja transpordikulud, < br> - makse- ja tarneviis ning selle teabe kehtivuse tähtaeg,
- pakkumise kehtivusaeg,
- tähtaeg, mille jooksul on veel võimalik lepingust taganeda ja tingimused tagasitõmbumine; lisaks, kas ja kui palju maksab kliendil toote tagastamine,
- tuleb selgitada kaebuse esitamise protseduur, sh kontaktandmed või klienditeenindus.

KAUPADE PAKKUMINE

Tulenevalt veebiäri olemusest uuendatakse ja muudetakse poe bestnfast.ee pakkumist sageli ja kiiresti. Toodud hind kehtib ostude sooritamisel interneti vahendusel kohese 100% tasumisel kauba kohaletoimetamisel, pangaülekandega või paypaliga.

MAKSEVIISID

Kaupluses bestnfast.ee lubab pakkuja järgmisi makseviise:

- kohapeal sularahas
- makse või krediitkaardiga (Mastercard, Visa)
- Paypal

HINNAD

Hinnad kehtivad tellimuse vormistamise hetkel ja neil ei ole etteantud kehtivusaega. Hinnad kehtivad ülaltoodud makseviisidega tasumisel ülaltoodud tingimustel
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu, kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti
klient saab esimese e-kirja oma tellimuse seisu kohta (koos pealkiri Tellimus kinnitatud). Sellest hetkest alates on kõik hinnad ja muud tingimused fikseeritud ning kehtivad nii pakkujale kui ka ostjale. Ostjaks loetakse isikut, kellel on tellimuse vormistamisel esitatud andmed
Müügileping (esimene elektrooniline teade tellimuse staatuse kohta) säilitatakse ettevõtte arhiivis ja elektroonilisel kujul serveris bestnfast.ee ja muutub ostjale kättesaadavaks > Pakkuja saadab kliendile pdf-vormingus arve kliendi e-posti aadressile. Hind ja kõik ostuga seotud kulud on jaotatud arvel
Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima andmete õigsust. Hilisemaid vastuväiteid väljastatud arvete õigsuse kohta ei võeta arvesse

OSTUKORD

1. Tellimus järjekorras
Peale tellimuse vormistamist saab klient e-mailile teate, et tellimus on järjekorda võetud. Selles etapis on ostjal võimalus 1 tunni jooksul tellimus e-posti teel tühistada
2. Tellimus kinnitatud
Pakkuja teavitab ostjat e-posti teel eeldatavast tarneaja. Tellitud esemete ostmise leping ostja ja pakkuja vahel sõlmitakse selles etapis pöördumatult. Mainitud e-kirjas teavitab pakkuja ostjat ka tagastuspoliitikast, kuidas toimida tarne viibimise ja pretensioonide korral.

ARVE ESITAMINE

Veebipood bestnfast.ee on jaemüügiks mõeldud veebipood (B2C). Me ei luba oma veebipoe kaudu müüki juriidilistele isikutele (B2B). Kui soovite luua meiega B2B suhte ja soovite osta meie tooteid suuremas koguses, võtke ühendust meie agendiga e-posti aadressil info@__ STORE__. Partneri nime hilisemad parandused peale tellimuse vormistamist ei ole võimalikud.

ÕIGUS LEPINGUST TAGANEMINE

Kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul on tarbijal ZVPoti kohaselt õigus teavitada meid 30 päeva jooksul alates ülevõtmisest, et ta lepingust taganeb, ilma et peaks oma otsust põhjendama. Tarbija on füüsiline isik, kes omandab või kasutab kaupu ja teenuseid väljaspool oma kutse- või tulutoovat tegevust. ZVPoti kohane lepingust taganemise võimalus EI kehti seega juriidilistele isikutele
Lepingust või tellimusest taganeva ostja peab tagastama kauba kahjustamata originaalpakendis ja samas koguses, v.a. hävinud, kahjustunud, kaotsi läinud või kogus on tarbija süül vähenenud

Juhul kui müüja leiab, et tagastatav kaup on kahjustatud või tagastatav kogus ei vasta, vastutab tarbija kauba tagastamise vähendamise eest. kauba väärtus, kui vähenemine on tingitud käitumisest, mis ei ole kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks tingimata vajalik. Tarbija võib esemeid kontrollida ja katsetada niivõrd, kuivõrd see on tegeliku olukorra kindlakstegemiseks hädavajalik. Ettevõte ei saa võtta tarbijalt õigust lepingust taganeda ja seeläbi ostuhinda tagastada üksnes tarbija käitumisest tingitud kauba väärtuse vähenemise alusel

lepingust. Käesolevas artiklis sätestatud taganemisõiguse kasutamise tõendamiskohustus lasub tarbijal

Kui olete kauba juba kätte saanud ja lepingust taganete, peate kauba tagastama 30 päeva jooksul alates kauba ostmisest teavitamisest. taganemine tähitud postiga pakina aadressile Pju d.o.o., Terminalo g. 7, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. Lithuania

Arvestatakse, et tagastasite kauba õigeaegselt, kui saadate selle enne 30-päevase tagastusperioodi lõppu

Tagasta tooted pakina, mitte kirjana. Tagastatavate toodetega tuleb kaasas olla arve koopia ja täidetud tagastusvorm arve tagaküljel. Lunapakke ME EI VÕTA VASTU

Tarbija katab lepingust taganemise korral ainult kauba tagastamise kulud, mis on tasutud vastavalt saateposti hinnakirjale ning sõltuvad kauba tüübist ja suurusest nõuda tekkinud lisakulude hüvitamist, kui ta on sõnaselgelt valinud muu saadetise kui müüja pakutud soodsaima tavasaadetise

Lepingust taganemise korral viivitamatult või mitte hiljem kui 30 päeva pärast kõigi taganemisteate kättesaamisel saadud maksete tagastamist. Ettevõte tagastab tarbijale laekunud maksed sama maksevahendiga, mida tarbija on kasutanud, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt taotlenud muu maksevahendi kasutamist ja tarbija ei kanna sellest tulenevaid kulusid. Tarbija ei saa nõuda tekkinud lisakulude hüvitamist, kui ta on sõnaselgelt valinud ettevõtte pakutavast soodsaimast tavasaadetisest erineva saadetise liigi.

Kui toode ei tööta korralikult või ei tööta vastavalt vastavalt teie ootustele helistage meie tehnilisele teenindusele telefoninumbril, kus meie konsultandid saavad teid aidata vajalike selgitustega. Nii väldite toote võimalikku väärkasutust ja toote enda kahjustamist ning võimalikke kahjustusi muudele asjadele

Toodetele, mis meie arvates on kahjustatud ebaõige või mittesihipärase kasutamise või käsitsemise tõttu, mis ei ole tingimata vajalik me ei saa kauba olemuse, omaduste ja toimimise määramisel kaebusi arvesse võtta. Kui soovite pärast kaebuse tagasilükkamist sellise toote uuesti üle võtta, saadame selle teile ja võtame sellise toote kohaletoimetamisega seotud kulud, kuid sellisele tootele saate meie aadressile järgi tulla.
< br> lingid

TEGELIK VIGA

Tarbija võib teostada oma olulisest puudusest tulenevaid õigusi, kui ta teavitab müüjat puudusest kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamise päevast. Tarbija peab puudust puudusteatises üksikasjalikult kirjeldama ja võimaldama müüjal esemega tutvuda

Müüjat puudusest õigesti teavitanud tarbijal on õigus nõuda müüjalt:
< br> kauba puuduse kõrvaldamiseks, olenemata sellest, kas ta tagastab osa tasutud summast proportsionaalselt defektiga, või
asendada puudusega kaup uue veatu kaubaga või tagastada tasutud summa.

Müüja peab täitma tarbija eelmisest lõikest tuleneva nõudmise esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 8 päeva jooksul

br> Kui puudus on tegelik:

kui asi ei ole omama selle tavapäraseks kasutamiseks või turustamiseks vajalikke omadusi,
kui asjal puuduvad ostja poolt ostetud erikasutuseks vajalikud omadused, mis aga olid müüjale teada või pidid olema teada teda;
kui stv ar ei oma omadusi ja omadusi, milles on otseselt või kaudselt kokku lepitud või ette kirjutatud;
kui müüja on üle andnud asja, mis ei vasta mustrile või mudelile, välja arvatud juhul, kui mustrit või mudelit on näidatud ainult teavitamise eesmärgil
< br> Kauba sobivust tavakasutuseks hinnatakse sama tüüpi tavakaupade valguses ning võttes arvesse müüja või tootja poolt, eelkõige reklaami kaudu, kauba omaduste kohta tehtud müüjapoolseid väiteid. , toote esitlemine või märge kaubal.Kuidas saab materiaalset puudust jõustada?viga ja luba esemega tutvuda.

Olulise vea eest vastutusele kohaldatakse kohustuste seaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatut

Millal ei vastuta müüja oluliste vigade eest?

Müüja ei vastuta kaubal esinevate materiaalsete puuduste eest, mis ilmnevad pärast kahe aasta möödumist asja üleandmisest. Vara puudus loetakse väljaandmise hetkel eksisteerinuks, kui see ilmneb kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Tarbija õigused lõpevad kahe aasta möödumisel päevast, mil ta müüjat puudusest teavitas

Olulisest puudusest teatamise vorm: Link

KULUD JA KAUPA TARNE

Ostja on kohustatud lisaks tellitud toodete ostuhinnale tasuma kauba kättesaamisel ka saatekulud

Tellimuste kohaletoimetamiseks Sloveenia Vabariigis toimetab paki kohale GLS Slovenia. Sularahas tasumisel võtab GLS kättetoimetamisteenus tasu 1,99 €, krediitkaardi või Paypaliga maksmisel seda tasu ei ole

Tellitud tooted toimetatakse teie poolt määratud aadressile tarneaadressina

Kiire kohaletoimetamise korral on hind 3,99 €. Kiire tarneaeg on 1-3 tööpäeva ja tavapärane 3-5 päeva. Kohaletoimetamine toimub enamasti hommikuti. Kohaletoimetamise päeval võtab GLS kättetoimetamisteenus Teiega ühendust enne saadetise kohaletoimetamist. Juhul, kui Teil ei ole võimalik saadetisele kohaletoimetamise hetkel järele tulla, jätab kättetoimetamisteenus paki lähimasse pakiautomaati Kui Teid ei ole võimalik telefoni teel kätte saada, tagastatakse pakk kesklattu. Mõlemal juhul teavitatakse teid SMS-i teel, kus pakk teid ootab

Euroopa Liidu riikidesse toodete saatmisel lähtutakse saadetise üle võtnud tarneteenuse hinnakirjast komisjonitasu arvutamiseks. Kiiremaks kohaletoimetamiseks või kohaletoimetamiseks väljapoole Sloveenia riiki on vaja kokku leppida telefoni või e-posti teel.

GARANCIJA

Kaubale kehtib garantii, kui see on märgitud garantiikaardil või arvel. Garantii kehtib vastavalt garantiikaardil olevatele juhistele ja arve esitamisel Veebipoes olevatele toodetele kehtivad garantiitingimused vastavalt tarbijakaitseseadusele

Garantii korras tagastusvorm: Link

TEGELIK VIGA

Materiaalse puuduse või lepingust taganemise õiguse nõudmise korral peab ostja tagastama kogu paki sisu - ostuhinna osaline tagastamine (iga pakendis oleva kauba eest) ei ole võimalik.paki sees kätte saadud ( see ei kehti toodete kohta, mille kasutusaeg on piiratud (nt patareid).

'

KOMMUNIKATSIOON

Olulise vea või lepingust taganemise õiguse nõudmise korral peab ostja tagastama kogu paki sisu – ostuhinna osaline tagastamine (pakendis oleva üksiku kauba eest) ei ole võimalik.

Garantiinõude korral on kliendil õigus pakendi sees saabunud üksikasi välja vahetada (see ei kehti piiratud kasutusiga toodetele - nt akud).

Tingimused, mis peavad olema täidetud ostuhinna tagastamiseks või toote ümbervahetamiseks, on toodud kodulehel rubriigis 'Üldtingimused'.

KAEBUSED JA VAIDLUSED

bestnfast.ee järgib kehtivaid tarbijakaitseseadusi ja püüab täita oma kohustust tagada tõhus pretensioonide käsitlemise süsteem

Probleemide korral saab ostja müüjaga ühendust võtta telefoninumbril .: +38617774260 või e- e-posti info@bestnfast.ee . Kaebuste käsitlemise protseduur on konfidentsiaalne

Müüja püüab jõudumööda lahendada kõik vaidlused sõbralikult

Pju d.o.o. kooskõlas õigusnormidega ei tunnista ta ühtki tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise pakkujat pädevaks tarbijavaidluste lahendamisel, mille tarbija võib algatada vastavalt tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seadusele.
>
Veebihange lahendatakse esmalt ilma kohtu osaluseta

Tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvorm on saadaval aadressil

http://ec.europa.eu/consumers/odr / või https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EE

Euroopa Parlamendi ja nõukogu .524 / 2013 veebiarvelduste kohta tarbijavaidluste ja määruse (EÜ) nr 2016/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ muutmise kohta

REGISTRIS SISSE SISSE ANDMISE TEAVE KOOS REGISTRI JA KANNENUMBRI MÄRKUSEGA

PJU d.o.o.
Peakorter: Trg svobode 1A, Črnomelj
Registreerimisnumber: 8071080000
Maksukohustuslane: SI87709066
Maksumaksja: DA
Registrisse kandmine: 16.10.2017 registrisse kandmine : Srg 2017/41505 - SKD:

46.190 - Spetsialiseerimata vahendus mitmesuguste kaupade müügil
47.910 - Jaemüük postimüügi või Interneti kaudu
47.990 - Muu jaemüük müük mitte kauplustes, kioskites või kioskites ja turgudel
Sisenemise koht: AJPES Kranj